Księgi rachunkowe


kobieta licząca na kalkulatorze

Księgi rachunkowe są najbardziej zaawansowaną i szczegółową formą prowadzenia księgowości. Już od 2004 roku zajmujemy się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych, specjalizując się w:

 • założeniu i prowadzeniu kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,

 • otwarciu Ksiąg Rachunkowych,

 • bieżącym ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych,

 • prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • ustalaniu wysokości miesięcznych zaliczek na potrzeby podatku dochodowego, CIT oraz VAT,

 • sporządzaniu zeznań i sprawozdań rocznych,

 • obsłudze ewidencji VAT zakupu i sprzedaży,

 • naliczaniu odpisów amortyzacyjnych,

 • sporządzaniu okresowych sprawozdań statystycznych,

 • monitorowaniu poziomu należności, zobowiązań i ogólnej sytuacji finansowej,

 • sporządzaniu bilansu zamknięcia oraz rachunku zysku i strat.

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na rzetelne realizowanie obowiązków księgowych, ale również na doradztwo i pomoc w optymalizacji p­­­odatkowej.

 

Kiedy i dlaczego należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek prawa handlowego – tj. spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna – bez względu na wysokość osiąganych przychodów. W przypadku pozostałych podmiotów gospodarczych przejście na księgi handlowe obowiązuje w sytuacji, gdy przychody w danym roku obrotowym przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Prowadząc pełną księgowość, przedsiębiorca ma możliwość zachowania kontroli nad ponoszonymi kosztami oraz źródłami osiąganych przychodów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Ksiąg Rachunkowych, prosimy o kontakt.