Obsługa podatkowej księgi przychodów i rozchodów


analizowane dane na kartce

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najchętniej wybierana forma prowadzenia księgowości – zarezerwowana głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako specjaliści z ponad 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu KPiR przejmiemy od Państwa wszystkie obowiązki wynikające z tej formy rozliczeń.

Szczegółowy zakres naszych usług obejmuje:

  • bieżącą ewidencję wszystkich operacji gospodarczych,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

  • weryfikację wystawianych dowodów sprzedaży,

  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy według stawki liniowej lub skali podatkowej,

  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

  • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz podatku VAT,

  • doradztwo podatkowe.

Gwarantujemy rzetelne prowadzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.

 

Zalety KPiR

KPiR służy do wyliczania dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki tej formie prowadzenia księgowości przedsiębiorca ma możliwość:

  • rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem – pod warunkiem zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych,

  • odliczać koszty ponoszone z tytułu prowadzonej działalności,

  • korzystać z większości dostępnych ulg.

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowych, spółki partnerskie, cywilne oraz jawne. Jednak w sytuacji, gdy przychody wymienionych podmiotów przekroczą w danym roku obrotowym 2 000 000 euro, muszą przejść na pełną księgowość.